LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Vinatek Việt Nam.

Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội.

Điện thoại: 0979 8668 30
E-mail: vinatekvietnam@gmail.com